WintherStormer

Terje Winther - komponist

Terje Winther (1963) fra Nesodden utenfor Oslo har sin bakgrunn fra gråsonen mellom seriøs moderne musikk og eksperimentell rock. Cand.Mag. fra Norges Musikkhøgskole etter komposisjons- og dirigent-studier med bl.a. Olav Anton Thommessen og Karsten Andersen. Astronomistudier fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet med musikk både som arrangør og komponist i ulike amatør- og profesjonelle sammenhenger. Har også arbeidet mye med praktiske oppgaver i musikklivet, bl.a. som regissør for Oslo Sinfonietta, som produsent for Ny Musikk, og som inspisient på konsertene under Ultima-festivalen og Verdensmusikk-dagene i Oslo 1990. Han har vært daglig leder for De Unges Orkesterforbund i over 20 år.

Terje Winther har alltid vært opptatt av hvordan musikk forholder seg til utenommusikalske virkeligheter, om forholdet mellom musikk og andre kunstarter, forholdet til musikkens funksjon, og søkt utvidelse av opplevelses-horisonter. Opplevelsen av innhold og kommunikasjon har drevet komponisten til å velge et bredt uttrykksregister, der motsetninger blir forsøkt komponert til en enhetlig strøm.

Terje Winther er medlem av Norsk Komponistforening, og var tidligere leder av Ny Musikks Komponistgruppe. Alle hans verk er registrert hos TONO, og kan sees og høres på Norsk Musikkinformasjon.